Bodarna
Hamnens historia
Barreviks Småbåtshamn började att byggas under det sena sextiotalet på privat initativ av de boende i Barrevik..