Aktuellt

2024-02-19
Protokoll från årsmöte 2023  <länk>

2024-02-25
Föreningens Barreviks Småbåtshamn

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

söndagen den 31 mars kl. 15.00
i föreningen Strandvågens lokal i Barrevik

Vid årsmötet avseende verksamhetsåret 2023 avses behandlas frågor enligt § 10 i föreningens stadgar jämte medlems- och sjöbodsansökningar.
Dessutom §4 Medlemskap – stadgeändring och beslut kring renovering av tak på sjöbodar.


Välkomna!
Styrelsen

2024-02-25
Sjösättningsdagar våren 2024:
  • Lördag 20 april
  • Söndag 5 maj
  • Söndag 12 maj
  • Lördag 18 maj
  • Söndag 2 juni
  • Söndag 23 juni
  • Lördag 29 juni
Första sjösättning/upptagning kl. 9.00

-Var vänlig anmäl i god tid till:
Martin Pihl,
070-386 38 30
j.martin.pihl@gmail.com