Aktuellt

2022-05-14
Årsmöte 2022
Föreningens Barreviks Småbåtshamns
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
söndagen den 29 maj kl. 11.00
i föreningen Strandvågens lokal i Barrevik
Vid årsmötet avseende verksamhetsåret 2021 avses behandlas frågor enligt § 10 i föreningens stadgar jämte medlems- och sjöbodsansökningar.


Välkomna! Styrelsen

2022-05-14
Sjösättningsdagar våren 2022:
  • Söndag 17/4
  • Lördag 30/4
  • Söndag 15/5
  • Lördag 28/5
  • Söndag 12/6
  • Söndag 26/6
Första sjösättning/upptagning kl. 9.00

-Var vänlig anmäl i god tid till:
Martin Pihl,
070-386 38 30
j.martin.pihl@gmail.com


-->