Bodarna
-Välkommen till Barreviks Småbåtshamn!
Barreviks Småbåtshamn är en privat hamn som drivs av de boende i Barrevik på Västra Orust i form av en ekonomisk förening.
Här finns ca 50 båtplatser, en kran och en hamnplan med uppläggningsplatser.
Kranen har en lyftkapacitet av 2500 kg.